Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe
[The landscapes of Lublin. Housing estates]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Paweł Adamiec