Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania
[The diagnosos and guidelines for development of green estates in Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy (ISSN: 1733-2435)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 40-52
Streszczenie: Zieleń osiedli ulega ciągłym, często niekorzystnym przemianom, jednak zabiegi modernizacyjne w jej obrębie prowadzone są sporadycznie. Znaczącym problemem jest stosowania nieodpowiedniego doboru gatunkowego oraz niewłaściwej pielęgnacji, a przede wszystkim brak myśli projektowej poprzedzającej działania. Duży wpływ na zieleń mają również nieposzanowanie ze strony użytkowników, wynikające z niskiej świadomości ekologicznej. W opracowaniu przedstawiono diagnozę jakości zieleni 3 osiedli Lublina oraz walory ekologiczne tych przestrzeni. Wskazano kierunki niezbędnych zmian i zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania kwestii ochrony środowiska na równi z walorami estetycznymi oraz na metody poprawy warunków życia mieszkańców.
Słowa kluczowe: osiedla mieszkaniowe, tereny zieleni, modernizacja, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania",
journal = "PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy",
year = "2012",
number = "2",
pages = "40-52"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2012). Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, 2, 40-52.