Zbiorowiska synantropijne - niedoceniony potencjał współczesnych miast
[Synantropic communities-underappreaciated potention of contemporary cities.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (ISSN: 1644-0749)
Rok wydania: 2011
Tom: 10
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 55-66
Streszczenie: We współczesnych miastach pomimo coraz większych zdobyczy techniki (sprawne systemy oczyszczania powietrza, wody, itp.) i udogodnień służących człowiekowi deficytowym towarem staje się zieleń. I to zarówno ta stworzona i utrzymywana przez człowieka jak i naturalna poprzez którą mamy kontakt z przyrodą. W tym kontekście rzadko pojawia się występująca często w miastach roślinność spontaniczna, najczęściej nie akceptowana przez mieszkańców. Jej zróżnicowanie i pojawianie się tam gdzie z występowaniem mają trudności inne rośliny jest niedocenianym atutem a jej obfita obecność stanowi potencjał miast. Tym bardziej, że pogarszające się warunki życia w mieście wymagają poprawy tej sytuacji. Konieczne jest wdrażanie przyjętej również przez Polskę idei zrównoważonego rozwoju. W związku z tym warto zastanowić się nad wykorzystaniem roślinności synantropijnej w systemie terenów zieleni. W pracy, na przykładzie Lublina, przedstawiona została analiza możliwości zachowania i wykorzystania roślinności synantropijnej oraz korzyści jakie z tego mogą wynikać.
Słowa kluczowe: zbiorowiska synantropijne, tereny zieleni, analiza SWOTCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Zbiorowiska synantropijne - niedoceniony potencjał współczesnych miast",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum",
year = "2011",
number = "3",
pages = "55-66"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2011). Zbiorowiska synantropijne - niedoceniony potencjał współczesnych miast. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 3, 55-66.