Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast - nowe nurty w projektowaniu
[THE USE OF SYNANTROPIC PLANTS IN THE LANDSCAPING AND GREEN AREAS-NEW TRENDS IN DESIGN]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie (ISSN: 1897-7820)
Rok wydania: 2012
Tom: 6
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 1-8
Streszczenie: Zainteresowanie roślinnością synantropijną w mieście dotychczas było w gestii badań florystycznych i fitosocjologicznych, sporadycznie podejmowany był aspekt estetyczny czy konieczność ich zachowania w miastach (JANECKI 1983, KAZIMIERSKA i IN. 2009). Kryzys ekologiczny spowodował, że zainteresowania zaczęły dotyczyć włączenia ich w system terenów otwartych (JĘDRASZKO 1998, STALA 1990). A w latach 50-tych pojawił się nurt "environmental art" wykorzystujący rośliny synantropijne w założeniach ogrodowych. Od niedawna stosowane są one w ogrodach new-tech, założeniach naturalistycznych, tzw. "dzikich ogrodach". W pracy przedstawione zostały możliwości zastosowania roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni. Zaprezentowano różne nurty projektowania oraz przykłady terenów zieleni, w których mogą one znaleźć zastosowanie.
Słowa kluczowe: parki ekologiczne, łąki kwietne, ekstensywne ogrody na dachach
Dostęp WWW: http://www.npt.up-poznan.netCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = " Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast - nowe nurty w projektowaniu ",
journal = "Nauka Przyroda Technologie",
year = "2012",
number = "2",
pages = "1-8"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2012). Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast - nowe nurty w projektowaniu . Nauka Przyroda Technologie, 2, 1-8.