Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne trawników miejskich Lublina
[Floral and phytosociological diversity of urban lawns in Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus (ISSN: 1644-0765)
Rok wydania: 2011
Tom: 10
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 61-70
Streszczenie: Trawniki zakładane w miastach wzbogacają się z czasem o gatunki pojawiające się spontanicznie. Aby określić zróżnicowanie tych muraw, wykonano badania fitosocjologiczne. Wśród trawników wyróżniono trzy grupy: osiedlowe, przyuliczne i parkowe różniły się one składem gatunkowym oraz występującymi zbiorowiskami. W runie odnaleziono aż 224 gatunki, w tym 53 na trawnikach osiedlowych, 190 przyulicznych i 105 w parkach. Pomimo trudności z przyporządkowaniem trawników do jednostek fitosocjologicznych wyróżniono 9 zbiorowisk należących do zespołów synantropijnych i muraw deptanych. Zróżnicowanie muraw trawnikowych zależne jest od siedliska, zajmowanej powierzchni oraz oddziaływania człowieka (pielęgnacji i deptania). Duże zróżnicowanie jest korzystne pod względem ekologicznym i estetycznym.
Słowa kluczowe: trawniki, flora, roślinność synantropijna, Lublin
Dostęp WWW: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=3126Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne trawników miejskich Lublina",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus",
year = "2011",
number = "4",
pages = "61-70"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2011). Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne trawników miejskich Lublina. Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus, 4, 61-70.