The possibility to reconcile the conflict between the preservation of synanthropic vegetation and the development of cities

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Agrobotanica (ISSN: 0065-0951)
Rok wydania: 2011
Tom: 64
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 235-242
Streszczenie: Od co najmniej pół wieku w polskich miastach obserwowane jest ubożenie roślinności synantropijnej. Dotyczy to zarówno zmniejszenia areałów jej występowania jak i różnorodności gatunkowej. Jest to związane ze zmianami zagospodarowania, szybszym procesem budowlanym, coraz mniejszą ilością nieużytków, rzadziej występującymi w miastach terenami rolniczymi i zabudowaniami gospodarczymi. Unowocześnieniu uległa gospodarka komunalna, rzadziej spotykane są wysypiska śmieci, ziemi czy gruzu. Poza tym, estetyka przyjęta przez współczesnego człowieka nie pozwala na istnienie roślinności spontanicznej, gdyż w uporządkowanym świecie nie jest akceptowana aż tak duża dowolność i swoboda. Tymczasem roślinność synantropijna jest jednym z elementów zieleni współtworzącym specyficzny ekosystem miejski. Zwiększa bogactwo gatunkowe, poprawia klimat, wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu. W pracy zasygnalizowano trudności związane z zachowaniem tej roślinności w miastach oraz przedstawiono koncepcję wprowadzenia jej na tereny zieleni. Zaprezentowano różne formy zieleni, gdzie możliwe jest zastosowanie roślin synantropijnych np.: trawniki ekologiczne i łąki kwietne, ekstensywne ogrody na dachach oraz parki ekologiczne.
Słowa kluczowe: roślinność synantropijna, tereny zieleni, ekologia miast
Dostęp WWW: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.922.8100&rep=rep1&type=pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "The possibility to reconcile the conflict between the preservation of synanthropic vegetation and the development of cities",
journal = "Acta Agrobotanica",
year = "2011",
number = "4",
pages = "235-242"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2011). The possibility to reconcile the conflict between the preservation of synanthropic vegetation and the development of cities. Acta Agrobotanica, 4, 235-242.