redaktor ds. przekładów
[editor responsible for translations]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)