Ciało tuniką duszy (σῶμα χιτὼν ψυχῆς): Pieśń Orfeusza o wcieleniu, reinkarnacji i wiecznym powrocie
[Body Is a Tunic of the Soul (σῶμα χιτὼν ψυχῆς): Orpheus’ Song on Incarnation, Reincarnation, and Eternal Return]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Studia Anthropologica : pogranicza historii sztuki i kultury
Redaktorzy: Urszula M. Mazurczak
Strony od-do: 65-83