dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Literatury Niemieckojęzycznej od Średniowiecza do XIX wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.grzesiuk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3783-7659