Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności
[The world of deafblind people. Challenges of modern times]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Grzegorz Wiącek, Małgorzata Książek