Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat
[Functional diagnosis of social-emotional development of students aged 9-13 ]

Książka naukowa recenzowana

Współautorzy: Tomasz Knopik, Urszula Oszwa
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Dostęp WWW: https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/5/2017/08/zal.15_troska_podrecznik_do_modelowego_zestawu_narzedzi_diagnoza_funkcjonalna_rozwoju-_spol_emoc.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Ewa Domagała-Zyśk and Tomasz Knopik and Urszula Oszwa",
title = "Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat",
year = "2017",
}

Cytowanie w formacie APA:
Domagała-Zyśk, E. and Tomasz Knopik and Urszula Oszwa(2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: