Eugeniusz Cyran

Edukacja i stopnie kariery naukowej

 

(2014)    Uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych

(19 grudnia 2014)

 

(2014)    Powołanie na Kierownika Katedry Fonologii i Fonetyki

(od 1 października 2014)

 

(2006)    Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL

od 1 Października 2006

 

(2004) Powołanie na Kierownika Katedry Filologii Celtyckiej KUL od Października 2004

 

(2004) Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie dorobku

i rozprawy habilitacyjnej pt. Complexity Scales and Licensing Strength in Phonology, Wydawnictwo KUL, Lublin. (Kolokwium habilitacyjne: 17 września 2003).

 

(1995)   Powołanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Celtyckiej KUL od

Października 1995.

 

(1995)    Obrona pracy doktorskiej pt.: Vocalic Elements in Phonology. A Study in Munster

Irish napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Edmunda Gussmanna.

 

(1992)    Powołanie na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Celtyckiej KUL

od Października 1992.

 

(1992) Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Edmunda Gussmanna i

złożona w Katedrze Filologii Angielskiej KUL w Lublinie, pt.: Syllable Structure and Epenthesis in Munster Irish. Rules and Representations.

 

 

 

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują fonetykę, fonologię i morfofonologię języków słowiańskich, germańskich i celtyckich w aspekcie teoretycznym i porównawczym, oraz w odniesieniu do historycznego rozwoju systemów dźwiękowych oraz ich akwizycji.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016 14:46