Eugeniusz Cyran

2023


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20212020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2019

 • New Laryngeal Realism meets Polish voicing
  [Nowy realizm laryngalny napotyka dźwięczność w języku polskim] • 2018  2017
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2016  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2015  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


  2014


  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Recenzja w przewodzie doktorskim
  2012


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2010
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym  2009


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2008
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2007

 • Syllabic ‘space’ and cluster size – Polish phonotactics and Universal Grammar

 • 2006
  2005

  2004

 • Phonetic vs. phonological aspects of voicing

 • 2003  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2002  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  2001  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2000

 • Against Licensing of Empty Positions
 • Syllabic Complexity and Licensing


 • 1999  1998

 • The Slavic [w - v] shift: A case for phonological strength, in: E. Cyran (red.), Structure and Interpretation. Studies in Phonology, 89-100. Lublin: Folium
  [The Slavic [w -v] shift: A case for phonological strength]
 • Polish Consonantal Sequences: A Phonological Testing Ground, in: E. Cyran (red.), Structure and Interpretation. Studies in Phonology, 127-138. Lublin: Folium
  [Polish Consonantal Sequences: A Phonological Testing Ground]


 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  1997

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  1995


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  1994
  1993

 • Super-heavy rhymes in Modern Irish
 • Grudzień (1993) 27th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics, Rydzyna: Two Makes Three? Vowel Quantity in Modern Irish

 • 1992

 • ‘Tense’ Sonorants and Licensing of Empty Positions