Eugeniusz Cyran
  • Kierownik Katedry (od 2014-10-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2008-09-01 do 2012-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2004-10-01 do 2014-09-30)