2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Psychosocial Quality of Life and Its’ Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions
  [Psychospołeczne poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY
 • Resilience and Quality of Life Among People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions: The Mediating Role of Social Support
  [Odporność psychiczna (resilience) i poczucie jakości życia u więźniów. Mediacyjna rola wsparcia społecznego.]

  [w:] International Journal of Social Research
 • Metaphysical quality of life and its correlates in prisoners
  [Metafizyczne poczucie jakości życia i jego korelaty u więźniów]

  [w:] Journal of Religion and Spirituality in Social Work

 • 2018

 • The sense of quality of life and religious strategies of coping with stress in prison inmates
  [Poczucie jakości życia a religijne strategie radzenia sobie ze stresem u więźniów]

  [w:] Journal of Religion and Health
 • Coping with stress and the sense of quality of life in inmates of correctional facilities
  [ Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych ]

  [w:] Psychiatria Polska
 • Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
  [w:] Psychiatria Polska

 • 2017

 • The Sense of Quality of Life and Religious Strategies of Coping with Stress in Prison Inmates
  [Poczucie jakości życia a religijne strategie radzenia sobie ze stresem u więźniów]

  [w:] Journal of Religion and Health

 • 2016

 • Martwienie się młodzieży w okresie dorastania a percepcja postaw rodzicielskich
  [w:] Psychologia Rozwojowa

 • 2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  2014  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2013  2012
  Hasło encyklopedyczne


  2011  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  2010  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2008
  2007  2006  2004


  Członkostwo w innej organizacji krajowej