Elżbieta Błotnicka-Mazur

OFFICE HOURS IN THE 2ND SEMESTER 2020/2021

 

TUESDAYS 16.40-18.10 - online meeting in Teams platform or via e-mail.

 

 

Elżbieta Błotnicka-Mazur, PhD – art historian, assistant professor in the Department of Modern and Contemporary Art History (beginning on October 1, 2020, the name of the Department is Department of Arts Studies from Antiquity to the Present), Institute of Arts Studies, Faculty of Humanities at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland).

She graduated from the secondary school of fine arts (PLSP) in Nałęczów (1993), then she obtained her Master of Arts degree in art history at the Catholic University of Lublin (1999). PhD - in 2010, thesis about Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945), the interwar Lublin architect and painter, supervised by prof. Lechosław Lameński.

She co-organises a periodic conference Paragone, devoted to sculpture and is a co-editor of the publishing series under the same title. She is the authoress of two monographs about Bohdan Kelles-Krauze. She published i.a. in "Biuletyn Historii Sztuki", "Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku", "Quart", "Roczniki Humanistyczne", "Art Inquiry" and "ARTis ON".

Her research interests include sculpture and architecture of the 20th century, distinctively on the sculpture in the public space and phenomena on the border between sculpture and other art disciplines in the 1960s Poland. She is currently pursuing a project focusing on the selected problems of the art of Adam Marczyński (1908-1985), connected with Kraków Group of artists.

 

SOCIAL MEDIA

Polska Bibliografia Naukowa (eng. Polish Scholarly Bibliography – PBN):

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e70927a878c28a0473965e2/current

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Blotnicka-Mazur

Academia.edu:

https://kul.academia.edu/El%C5%BCbietaB%C5%82otnickaMazur

Google Scholar:

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=b%C5%82otnicka-mazur+el%C5%BCbieta&btnG=&oq=b%C5%82otnicka

 

Memberships

- Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Association of Art Historians] in Poland – since 2004

- Association for Art History – since 2015

 

PUBLICATIONS

 

Monographs and co-edited volumes

 

 1. (eds) Elżbieta Błotnicka-Mazur, Anna Dzierżyc-Horniak, Magdalena Howorus-Czajka, Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu [Paragone. The Passages of Art. Studies Dedicated to Professor Lechosław Lameński], (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020) pp. 1112, il., DVD.
 2. (eds) Elżbieta Błotnicka-Mazur, Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz, Sztuka jako przestrzeń wolności? 23. Wschodni Salon Sztuki [Art as a space of Freedom? 23rd Eastern Art Salon], (Lublin: Związek Polskich Artystów Plastyków – Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo UMCS, 2018) pp. 214, il.
 3. (eds) Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Marcin Pastwa, Sztuka pograniczy [Art on the borderlands], (Lublin–Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2018) pp. 606, il.
 4. (eds) Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Nasze bogactwo kulturowe. Studia z historii, etnografii i historii sztuki, poświęcone Augustowi Zamoyskiemu i ludziom z Jabłonia oraz okolic [Our cultural treasure. Studies in history, etnography and art history, devoted to August Zamoyski and people from Jabłoń and the Jabłoń area], (Lublin: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej w Jabłoniu, 2018) pp. 220, il.
 5. (eds) Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Paragone. Rzeźba wobec awangardy [Paragone. Sculpture in relation to the Avant-Garde], (Lublin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2018) pp. 438, il.
 6. (eds) Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Paragone. Rzeźba na granicy [Sculpture on the Edge], (Lublin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2016) pp. 448, il.
 7. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych [Architectural projects by Bohdan Kelles-Krauze in Lublin archival resource and other archival collections], (Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2012) pp. 336, il.
 8. (eds) Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty [In the circle of August Zamoyski. Art history studies for the 40th Anniversary of artist’s death], (Jabłoń: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej – Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2011) pp. 132, il.
 9. (eds) Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Polis – Urbs – Metropolis. Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lublin, 25-26 listopada 2010 [Polis – Urbs – Metropolis. Proceedings of the 59th Nationwide Annual Conference of Association of Art Historians. Lublin, November 25-26.2010], (Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2011) pp. 432, il.
 10. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, zapomnianego architekta i malarza [Between profession and passion. Life and work of Bohdan Kelles-Krauze, a forgotten Lublin architect and painter], (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010) pp. 280, il.
 11. (eds) Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Roczniki Humanistyczne, vol. 55, issue 4 (2007).

 

Articles, book chapters, art criticism

 1. 'Edward Krasiński’s 'Overhead Sculptures': A Manifestation of Modernity', Modernism/Modernity 2021, pp. 33 [forthcoming].
 2. 'Art and Artists in City Space. Political and Economic Conditions of Art-based Revitalisation/Gentrification in Poland in Both the Communist and Neo-liberal Reality: Elbląg Biennale of Spatial Forms and Gdańsk Shipyard case studies', Roczniki Humanistyczne, vol. 69, 2021, issue 4, pp. 25 [forthcoming].
 3. 'Z życia artystycznego Lublina w latach 1918-1939. Ludzie, instytucje, wystawy' [The artistic milieu of Lublin 1918-1939. People, institutions, exhibitions, [co-author Lechosław Lameński in:] Trachter. Malarz z Lublina [Trachter. Painter from Lublin, ex. cat.], Jakub Bendkowski (ed.), (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny - 2020) pp. 43-55.
 4. ‘Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej’ [Revitalisation through art. A Gdańsk Shipyard case study], [in:] Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 roku do współczesności [Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till the Present], Anna Markowska, Regina Kulig-Posłuszny (eds), Pamiętnik Sztuk Pięknych series, vol. 14, (Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Tako, 2019) pp. 79-86.
 5. ‘The image of art between ideology and modernity. Elbląg Biennales of Spatial Forms in 1960's Poland’, ARTis ON, vol. 9, 2019, pp. 97-106. [http://artison.letras.ulisboa.pt/index.php/ao/article/view/242]
 6. ‘The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of Biennale of Spatial Forms in Elbląg and Visual Arts Symposium Wrocław '70’, vol. 20, Art Inquiry, 2018, pp. 133-157. [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a8fe335d-36e3-4211-8f0c-7d5a8b795b5f]
 7. 'Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności' [Adam Marczyński circa 1955 and the myth of freedom], [in:] Sztuka jako przestrzeń wolności? 23. Wschodni Salon Sztuki, [Art as a space of Freedom? 23rd Eastern Art Salon], (Lublin: Związek Polskich Artystów Plastyków – Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo UMCS, 2018) pp. 47-55.
 8. ‘Rethinking Polish assemblages of the 1960s: the re(turn) to things’, Roczniki Humanistyczne, vol. 66, issue 4, 2018, pp. 131-150. [https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/6744]
 9. 'Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?' [Modernist architecture in Lublin. Monument or unnecessary relic?], [in:] Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności [Lublin in culture – culture in Lublin. The cultural heritage of the city from the Middle Ages to the present], Piotr Dymmel, Robert Jop (eds), (Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2018) pp. 309-322.
 10. 'Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego' [Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński’s works in space and time], [in:] Sztuka pograniczy [Art on the borderlands], Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Marcin Pastwa (eds), (Lublin–Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2018) pp. 499-513.
 11. 'Rzeźba – linia w przestrzeni' [Sculpture – line in space], [in:] Paragone. Rzeźba wobec awangardy [Paragone. Sculpture in relation to the Avant-Garde], Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa (eds), (Lublin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2018) pp. 273-292.
 12. 'Sztuki plastyczne' [Fine arts] [in:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. 2, Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne [History of the Lublin region 1944-1956. Vol. 2. Social, economic, educational and cultural aspects], Tomasz Osiński, Mariusz Mazur (eds), (Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2017) pp. 565-582.
 13. ‘Plener 'Przestrzeń miasta' – Chełm 1978’ [‘Space of the city’ – Chełm 1978], Studia nad Sztuką i Architekturą Polską XX i XXI wieku, vol. 3, 2017, pp. 233-265. [http://miejsce.asp.waw.pl/wordpress/pliki/fkm_miejsce3_091018-234-266.pdf]
 14. ‘Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni’ [Opticality in space – Adam Marczyński’s works], Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, issue 3 (45), 2017, pp. 40-53. [http://quart.uni.wroc.pl/archiwum/2017/45/cale/q45_05_Blotnicka.pdf]Revised version in: Profesor Adam Marczyński i jego Pracownia w krakowskiej  Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980 [Professor Adam Marczynski and his studio in 1948-1980], Romuald Oramus (ed.), (Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018) pp. 66-73.
 15. ‘Contextualizing the  heritage  of  the communist  regime  in  Poland:  new narratives’, [in:] Preserving transcultural heritage: your way or my way? Questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures, Joaquim Rodrigues dos Santos (ed.), (Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2017) pp. 429-438. [https://www.academia.edu/41241082/Contextualizing_the_heritage_of_the_communist_regime_in_Poland_new_narratives]
 16. ‘Davida Smitha rzeźbiarska inskrypcja przestrzeni’ [David Smith’s sculptural space inscriptions], Biuletyn Historii Sztuki, vol. 81, issue 4, 2016, pp. 755-770. [https://www.academia.edu/37429063/Davida_Smitha_rze%C5%BAbiarska_inskrypcja_przestrzeni_Biuletyn_Historii_Sztuki_vol._LXXXI_2016_4_p._755-770]
 17. ‘Kreowanie przyjaznej przestrzeni – Lubelskie Spotkania Plastyczne '76’ [Creating friendly space – Lublin Visual Arts Meeting '76], [in:] Paragone. Rzeźba na granicy [Paragone. Sculpture on the Edge], Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa (eds), (Lublin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, 2016) pp. 171-190.
 18. ‘Building National Identity through Negation: Problem of Orthodox Churches in the Second Polish Republic’, [in:] Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society, Iwona Barańska, Makary Górzyński (eds), (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016) pp. 190-206. [https://www.academia.edu/35586321/Building_National_Identity_through_Negation_Problem_of_Orthodox_Churches_in_the_Second_Polish_Republic]
 19. ‘Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej’ [Building National Identity through Negation: Problem of Orthodox Churches in the Second Polish Republic], [in:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo [Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society], Iwona Barańska, Makary Górzyński (eds), (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016) pp. 189-205. [https://www.academia.edu/35075972/Budowanie_to%C5%BCsamo%C5%9Bci_narodowej_przez_negacj%C4%99_problem_cerkwi_w_okresie_II_Rzeczypospolitej]
 20. ‘Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich okresu międzywojnia’ [Between tradition and Modernism. The architecture of school buildings in the interwar Lublin], Teka Komisji ArchitekturyUrbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Oddział Lublin, vol. 12, issue 4, 2016, pp. 34-44. [http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122868/edition/107115/content]
 21. ‘“Dwór” w mieście. Realizacja tęsknoty za swojskością w architekturze międzywojennego Lublina’ [A ‘Manor House’ in the city. A fulfilment of the longing for ‘the native’ in the interwar architecture of Lublin], [in:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 / The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014, Irena Kossowska (ed.), (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015) pp. 323-338.
 22. 'Ritual – Provocation – Dialogue. Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś', [in:] Provocation as Art. Proceedings of the 2nd Ekphrasis Conference: Provocation as Art. Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, 28-29 May, 2015, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Doru Pop (ed.), (Cluj-Napoca: Accent, 2015) pp. 51-64. [https://www.academia.edu/21874865/Ritual_Provocation_Dialogue._Aspects_of_Nudity_in_the_Art_of_Jerzy_Bere%C5%9B_in_Provocation_as_Art_ed._Doru_Pop]
 23. ‘Problemy drewnianej architektury sakralnej na Lubelszczyźnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego’ [Problems of wooden sacred architecture in the Lublin region coming from the period between the two World Wars], Roczniki Humanistyczne, vol. 62, issue 4, 2014, pp. 109-127. [https://www.academia.edu/22660580/ELZBIETA_BLOTNICKA-MAZUR_PROBLEMY_DREWNIANEJ_ARCHITEKTURY_SAKRALNEJ_NA_LUBELSZCZYZNIE_Z_OKRESU_DWUDZIESTOLECIA_MIEDZYWOJENNEGO_ROCZNIKI_HUMANISTYCZNE_T._LXII_2014_109-127]
 24. ‘Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika’, Akcent, issue 2 (136), 2014, pp. 142-151. [https://www.academia.edu/21736491/Dialog_sztuki_ze_sztuk%C4%85_plakaty_Leszka_M%C4%85dzika]
 25. ‘Malarska opowieść o świecie. Teofil Kosiorkiewicz i jego Lublin’ [Painted story about the world. Teofil Kosiorkiewicz and his Lublin], Akcent, issue 2 (132), 2013, pp. 147-154.
 26. ‘Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku’ [Tendencies in architecture of bank buildings in the 1920s and 1930s of the 20th century], [in:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej [Ars omnia vincit. Studies on the history of art and artistic culture], Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko (eds), (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012) pp. 487-495.
 27. ‘Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego’ [Realisation of dreams or subordination to the rigid limits of convention? Artistic study of intellectual-gentry family of Bohdan Kelles-Krauze], [in:] Rodzina w świecie współczesnym [Family in contemporary world], Magdalena Howorus-Czajka, Katarzyna Kaczor, Aleksandra Wierucka (eds), (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011) pp. 97-105.
 28. ‘Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego’ [From national forms to functionalism in selected buildings by Bohdan Kelles-Krauze], [in:] Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce [Durability? Utility? Beauty? Architecture of the 20th century in Poland], Agnieszka Zabłocka-Kos (ed.), (Wrocław: Via Nova, 2011) pp. 51-55.
 29. ‘Śladami Pana Architekta. Bohdan Kelles-Krauze w przedwojennej Bychawie’ [On the traces of Mr Architect. Bohdan Kelles-Krauze in the interwar Bychawa], Głos Regionalistów [monthly ad. to Głos Ziemi Bychawskiej, issue 6 (216), ed. Bychawskie Towarzystwo Regionalne], issue 5 (57), 2010, pp. 10-12.
 30. ‘Przedwojenne własne M. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie’ [Your own prewar apartment. First multi-family houses of Building-and-housing Association of Civil Servants in Lublin], [in:] Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe. Architektura miast II [From tenement house to apartment building. Architecture of the cities II], Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka (eds), (Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2009), pp. 125-132.
 31. [Wstęp i nota biograficzna] [Introduction and biographical note] [in:] Zbigniew Jóźwik. Madonny [ex. leaflet], Archdiocesal Museum in Lublin, 17.05-28.06.2009, [Lublin 2009], pp. [2, 6-7].
 32. ‘Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka’ [Jubilee solid as a brick. 40th anniversary of artistic activity of Tomek Kawiak], Akcent, issue 4 (114) 2008, pp. 161-165.
 33. Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego [Imagined and real spaces of Tomasz Kukawski], Akcent, issue 2 (112), 2008, pp. 118-122.
 34. ‘Homo homini artifex est – Adam Myjak o człowieku tradycyjnie czy nowocześnie?’ [Homo homini artifex est – Adam Myjak about a Man in traditional or in a modern way?], [in:] Myjak. Rzeźba i rysunek. Wystawa w Muzeum Lubelskim w Lublinie, grudzień 2008 – styczeń 2009 [Myjak. Sculpture and drawing. Exhibition in Lublin Museum, December 2008 – January 2009], Agata Myjak (ed.), (Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2008) pp. 6-9. Reprinted in: Adam Myjak, [ex. cat.], BWA Gallery, Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wlk., September 2011, Gustaw Nawrocki (ed.), (Gorzów Wlk., 2011) pp. [2-5].
 35. ‘Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego’ [Some remarks on the life and painting of Bohdan Kelles-Krauze], Roczniki Humanistyczne, vol. 55, issue 4, 2007, pp. 245-277.
 36. ‘Wielki pożar i sprawa przebudowy poczty lubelskiej na łamach lokalnej prasy’ [Great fire and a question of the rebuilding of Lublin post-office in the local periodicals], [in:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość [Lublin post-office main building – past and present], Zbigniew Nestorowicz (ed.), (Lublin: Poczta Polska, 2006) pp. 69-76.
 37. ‘Gmach Poczty Głównej w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego’ [The building of Lublin main post-office during interwar period], [in:] ibidem, pp. 77-90.
 38. ‘Dzieła znane i nieznane. Pankiewicz i Boznańska w Warszawie’ [Works famous and unknown. Pankiewicz and Boznańska in Warsaw], Akcent, issue 1 (103), 2006, pp. 155-161.
 39. ‘Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina’ [Artiste maudit. ‘Demons’ of Jan Lebenstein], Akcent, issue 4 (102), 2005, pp. 151-153.
 40. ‘Wystawa National Geographic w Lublinie’ [National Geographic exhibition in Lublin], Akcent, issue 1-2 (95-96), 2004, pp. 285-287.

 

Dictionary entries

 

 1. ‘Kelles-Krauze Bohdan’, [in:] Encyklopedia 100-lecia KUL [100th anniversary of the John Paul II Catholic University of Lublin Encyclopaedia], vol. 1, Edward Gigilewicz et al. (eds), (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018), pp. 469-470.
 2. ‘Knorowski Mariusz’, [in:] ibidem, p. 490.
 3. ‘Zachariewicz Julian’, [in:] Encyklopedia katolicka [Catholic Encyclopaedia], vol. 20, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014), col. 1161-1162.
 4. ‘Szyller Stefan’, [w:] ibidem, vol. 19, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013), col. 206-207.
 5. ‘Szymanowski Wacław’, [in:] ibidem, col. 211-212.
 6. ‘Talowski Teodor’, [in:] ibidem, col. 472-473.
 7. ‘Tołwiński Mikołaj’, [in:] ibidem, col. 845.
 8. ‘Treter Bohdan’, [in:] ibidem, col. 1008-1009.
 9. ‘Skórewicz Kazimierz’, [in:] ibidem, vol. 18, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013), col. 306-308.
 10. ‘Styka Jan’, [in:] ibidem, col. 1121-1122.
 11. ‘Suchodolski Zdzisław’, [in:] ibidem, col. 1154-1155.
 12. ‘Syrewicz Bolesław’, [in:] ibidem, col. 1358-1359.
 13. ‘Richardson Henry Hobson’, [w:] ibidem, vol. 17, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012), col. 86-88.
 14. ‘Przybylski Czesław Piotr’, [in:] ibidem, vol. 16, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012), col. 733-734.
 15. ‘Pniewski Bohdan Wiktor Kazimierz’, [in:] ibidem, vol. 15, (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011), col. 885-886.

 

Co-organization of conferences

 

 • 2018 – Sztuka jako przestrzeń wolności?23 Wschodni Salon Sztuki [Art as a space of Freedom? 23rd Eastern Art Salon], organisers: ZPAP [the Association of Polish Artists and Designers] – Lublin branch, Faculty of Arts (Maria Curie Skłodowska University), Institute of Art History (the John Paul II Catholic University of Lublin); Lublin: the Centre for the Meeting of Cultures, November 18-19, 2018.
 • 2017 – Sztuka pograniczy[Art on the borderlands], 66th Annual Conference of SHS [Association of Art Historians], organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians (General Board and Lublin Branch), Lublin: the Centre for the Meeting of Cultures, November 16-17, 2017.
 • 2017 – Paragone – rzeźba wobec awangardy[Paragone. Sculpture in relation to the Avant-Garde], 2nd Paragone conference, organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin Museum, Lublin: Lublin Castle, May 18-19, 2017.
 • 2015 – Paragone – rzeźba na granicy[Paragone. Sculpture on the Edge], 1st Paragone conference, organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin Museum, Lublin: Lublin Castle, October 23-24, 2015.
 • 2013 – Architekci i architektura XX wieku w Lublinie[Architects and architecture in Lublin in the 20th century], organisers: Department of Modern Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin: Crown Tribunal, November 15, 2013.
 • 2010 – Polis – Urbs – Metropolis, 59th Annual Conference of SHS [Association of Art Historians], organisers: Department of Modern Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians (General Board and Lublin Branch), Lublin: the John Paul II Catholic University of Lublin, November 25-26, 2010.
 • 2005 – Figury i figuracje[Figures and figurations], 54th Annual Conference of SHS [Association of Art Historians], organisers: Department of Modern Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians (General Board and Lublin Branch), Lublin: the John Paul II Catholic University of Lublin, October 20-22, 2005.
 • 2004 – Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku[Lublin artists and their galleries in the 20th century], organisers: Department of Modern Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin: the John Paul II Catholic University of Lublin, November 28-29, 2003.

 

Conferences and seminars participation

 

 • 2019 – seminar conducted by prof. dr Magdalena Marszałek at the Institut für Slavistik – Universität Potsdam, paper: Soc-modernist architecture in Poland. Desired or undesired heritage?, June 5, 2019.
 • 2018 – Sztuka jako przestrzeń wolności?23 Wschodni Salon Sztuki [Art as a space of Freedom? 23rd Eastern Art Salon], organisers: ZPAP [the Association of Polish Artists and Designers] – Lublin branch, Faculty of Arts (Maria Curie Skłodowska University), Institute of Art History (the John Paul II Catholic University of Lublin); Lublin: the Centre for the Meeting of Cultures, November 18-19, 2018; paper: Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności [Adam Marczyński circa 1955 and the myth of freedom].
 • 2017 – open meetings of Department of Culture Studies (Gdańsk University), paper: Kontekstualizowanie dziedzictwa kulturowego PRL - nowe narracje [Contextualizing the cultural heritage of communist regime in Poland – new narratives], Gdańsk, December 5, 2017.
 • 2017 – Sztuka pograniczy[Art on the borderlands], [Art on the borderlands], 66th Annual Conference of SHS [Association of Art Historians], organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians (General Board and Lublin Branch), Lublin: the Centre for the Meeting of Cultures, November 16-17, 2017, paper: Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego [Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński’s works in space and time].
 • 2017 –50th anniversary of Panoramic Sea Happening by Tadeusz Kantor and Osieki collection conference, Konferencja poświęcona 50. rocznicy Panoramicznego Happeningu Morskiego i Kolekcji Osieckiej, organiser: Museum in Koszalin, Łazy: September 21-23, paper: Trajektoria myśli w przestrzeni. ‘Rzeźba napowietrzna’ Edwarda Krasińskiego[The trajectory of the idea in space. ‘Aerial sculpture’ by Edward Krasiński].
 • 2017 – International Congress Preserving transcultural heritage: your way or my way?, organisers: ARTIS – Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ICOMOS Portugal, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisbon: July 5-8, 2017, paper: Contextualizing the heritage of communist regime in Poland: new narratives.
 • 2017 – Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności[Lublin in culture – culture in Lublin. The cultural heritage of the city from the Middle Ages to the present], 700th anniversary of the city of Lublin conference, Lublin: Lublin Castle, May 25-26, 2017, paper: Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek? [Modernist architecture in Lublin. Monument or unnecessary relic?]
 • 2017 – 2nd Paragone conference Paragone – rzeźba wobec awangardy[Paragone. Sculpture in relation to the Avant-Garde], organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin Museum, Lublin: Lublin Castle, May 18-19, 2017, paper: Rzeźba – linia w przestrzeni [Sculpture – line in space].
 • 2016 – conference Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 r. do współczesności[Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till the Present], organisers: Institute of Art History (University of Wrocław) and Polish Institute of World Art Studies, Wrocław: Museum of Architecture, November 16-17, 2016, paper: Rewitalizacja miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej [Revitalisation through art. A Gdańsk Shipyard case study].
 • 2016 – conference Profesor Adam Marczyński i Jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980. Artystyczne wpływy i kontynuacje[Professor Adam Marczyński and his Studio in Kraków Academy of Fine Arts. Artistic influences and continuations], organisers: Faculty of Arts (Pedagogical University in Kraków) and Faculty of Paintings and Faculty of Intermedia (Academy of Fine Arts in Kraków), Kraków: Academy of Fine Arts, October 21-22, 2016, paper: Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni [Opticality in space – Adam Marczyński’s works].
 • 2016 – AAH2016 Annual Conference, organiser: Association of Art Historians, Edinburgh: University of Edinburgh, April 7-9, 2016, paper: Festivals introducing art into the city space. Political and economic conditions of art-based revitalisation / gentrification in Poland in Communist and Neo-liberal Reality.
 • 2015 – conference Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981[Polish Art in the Western and Northern Territories in 1945-1981], organisers: Institute of Art History (University of Wrocław) and Polish Institute of World Art Studies, Wrocław: Museum of Architecture and National Museum in Wrocław, November 16-17, 2015, paper: Oswajanie przestrzeni Ziem Odzyskanych. Od Biennale Form Przestrzennych w Elblągu do Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 [The taming of space in recovered territories. From the Biennale of Spatial Forms in Elbląg to the Visual Arts Symposium Wrocław '70].
 • 2015 – 1st Paragone conference Paragone – rzeźba na granicy[Paragone. Sculpture on the Edge], organisers: Department of Modern and Contemporary Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin Museum, Lublin: Lublin Castle, October 23-24, 2015, paper: Kreowanie przyjaznej przestrzeni – Lubelskie Spotkania Plastyczne [Creating friendly space – Lublin Visual Arts Meeting '76].
 • 2015 – 2nd Ekphrasis Conference in Cinema and Visual Culture Provocation as Art. Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, organisers: Department of Cinema and Media (Faculty of Theater and Television, Babeș-Bolyai University), Cluj-Napoka: Faculty of Theater and Television, May 28-29, 2015, paper: Ritual – Provocation – Dialogue.Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś.
 • 2015 – Conference Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna[American Modernism. Visual culture and aesthetic reflection], organiser: Institute of Art History (Adam Mickiewicz University in Poznań), Poznań: Institute of Art History, April 25, 2015, paper: David Smith – ‘Blaszany Drwal’ amerykańskiej rzeźby [David Smith – the ‘Tin Woodman’ of American sculpture].
 • 2015 – International conference (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society in post 1914 Urban RestorationsOd(budowa) miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej, organisers: Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz (Adam Mickiewicz University in Poznań) and Kalisz Society of Friends of Sciences, Kalisz: April 16-17, 2015, paper: Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczpospolitej / Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish Republic.
 • 2014 – International conference Memorials in the Age of the Anthropocene, organisers: Institute of History and Institute of Art History (Adam Mickiewicz University in Poznań), Poznań: Culture centre Castle, October 16-17, 2014, paper: Turn to things in Polish assemblages of the 1960's – commemoration of the object?
 • 2014 – Ninth International Conference on the Arts in Society The Lives of Art, organizer: Common Ground Publishing University of Illinois Research Park, Rome: Sapienza University of Rome, June 25-27, 2014, paper: Elblag Biennale of Spatial Forms in the 1960s.
 • 2013 – International conference Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009[The search for Cultural Identity in Eastern and Central Europe], organiser: the Department of the History of Art and Culture (Nicolaus Copernicus University in Toruń), Toruń: Centre of Contemporary Art ‘Znaki czasu’, May 10-12, 2013, paper: ‘Dwór’ w mieście – realizacja tęsknoty za „swojskością” w architekturze międzywojennego Lublina [A ‘Manor House’ in the city. A fulfilment of the longing for ‘the native’ in the interwar architecture of Lublin].
 • 2013 – conference Architekci i architektura XX wieku w Lublinie[Architects and architecture in Lublin in the 20th century], organisers: Department of Modern Art History (Institute of Art History – the John Paul II Catholic University of Lublin), Association of Art Historians – Lublin Branch, Lublin: Crown Tribunal, November 15, 2013, paper: Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich międzywojnia [Between tradition and Modernism. The architecture of school buildings in the interwar Lublin].
 • 2010 – conference Między formą, a ideologią. Architektura polska XX wieku[Betwen form and ideology. Polish architecture of the 20th century], organisers: Institute of Art History and Student Research Circle of Institute of Art History [University of Warsaw], Warszawa: Old Library [‘Stary BUW’] May 13-15, 2010, paper: Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat 20. i 30. XX wieku [Tendencies in architecture of bank buildings in the 1920s and 1930s of the 20th century].
 • 2009 – 2nd conference Architektura miast. Historia i współczesność. Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne[Architecture of the cities. Past and present. From tenement house to apartment building], organisers: the Office of Monuments Documentation and Popularisation (Voivodeship Culture Centre in Bydgoszcz), The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz, the City of Bydgoszcz Lovers Society, Institute of Architecture and Urban Planning (University of Economy in Bydgoszcz), Bydgoszcz: Municipal Office, September 18-19, 2009, paper: Przedwojenne własne „M”. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie [Your own prewar apartment. First multi-family houses of Building-and-housing Association of Civil Servants in Lublin].
 • 2009 – Interdisciplinary conference Rodzina w świecie współczesnym  – modele, role, funkcje[Family in contemporary world – models, roles, functions], organiser: Department of Culture Studies (Gdańsk University), Gdańsk: May 17-19, 2009, paper: Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego [Realisation of dreams or subordination to the rigid limits of convention? Artistic study of intellectual-gentry family of Bohdan Kelles-Krauze].
 • 2009 – Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce[Durability? Utility? Beauty? Architecture of the 20th century in Poland], organisers: Institute of History of Art and Student Research Circle of Institute of History of Art (University of Wrocław), Museum of Architecture in Wrocław, April 24-25, 2009, paper: Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego [From national forms to functionalism in selected buildings by Bohdan Kelles-Krauze].
 • 2006 – Seminar at the Institute of Art History (The John Paul Catholic University of Lublin), Lublin: February 17, 2006, paper: Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego[Some remarks on the life and painting of Bohdan Kelles-Krauze].

 

Scholarships and internships

 

 • 2019 – Masters of Didactics project – study visit in Ghent University (Belgium), 23-29.06.2019, Cohort 4.
 • 2019 – PROM – implemented by NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) within non-competitive project ‘PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff’, Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020, co-financed from the European Social Fund, agreement No POWR.03.03.00-00-PN13/18; host institution: Instituto de História da Arte (ARTIS), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Portugal), Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, April 8-14, 2019.
 • 2017 – Scholarship of the President of Lublin dissemination of culture project to present: Contextualizing the  heritage  of  the communist  regime  in  Poland:  new narratives, during international congress Preserving transcultural heritage: your way or my way?, Instituto de História da Arte (ARTIS), Lisboa, July 5-9, 2017.
 • Scholarship of the Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin in London, London, July – August 2009.
 • Scholarship within the project: ‘Scholarships for PhD students’, operation: 8.2.2 Regional Innovation Strategies, Priority VIII, Operational Programme Human Capital, financed from the European Social Fund, State Budget and Voivodeship Budget, 2009.
 • Private scholarship of Anna Zaleska, Paris, August – September, 2007.
Last update: 22.02.2021 12:36