Edyta Kociubińska

2020


Redakcja naczelna czasopisma naukowego2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna czasopisma naukowego
2018Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2017
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej