Edyta Kociubińska
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: edyta.kociubinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4848-7693