Życiorys naukowy
2020- : adiunkt
2019-2020 : asystent (badawczy)
2016: doktorat z historii w KUL
2008-2019 : dokumentalista w OBnGHKwP
2004-2007: młodszy dokumentalista w OBnGHKwP
2001-2004: studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu na kierunku Historia i Archiwistyka w zakresie historii ze specjalizacją nauczycielską i archiwistyczną
1997-2002: studia licencjackie z zakresu administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalizacja naukowa
– Historia Kościoła w XIX-XX w.
– Duchowieństwo zakonne na ziemiach polskich XVIII-XX w.
– Działalność charytatywna organizacji chrześcijańskich
– Historia kobiet
– Historia medycyny

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021 20:30