2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2019Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Odznaczenie krajowe państwowe


2016