Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą
[Wanda Błeńska and her contribution to the fight against leprosy as a stigmatizing disease]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (ISSN: 0860-1844)
Współautorzy: Agnieszka Polak
Rok wydania: 2019
Tom: 82
Strony od-do: 72-80
Dostęp WWW: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ca8c666a-61f9-43ee-99ca-d8d6e18113ca/c/ARCH_MED_82_s72-80.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Edyta Chomentowska and Agnieszka Polak",
title = "Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą",
journal = "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny",
year = "2019",
pages = "72-80"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chomentowska, E. and Agnieszka Polak(2019). Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 72-80.