XX Powszechny Zjazd Historyków
[XX Universal Congress of Historians]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin