Przyczyny zgonów mieszkańców wsi Maćkówka w parafii Przeworsk w XIX i XX wieku oraz metody leczenia chorób je powodujących
[Causes of deaths of the inhabitants of the village of Maćkówka in the Przeworsk parish in the nineteenth and twentieth centuries and methods of treatment of diseases causing them.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXVIII Sympozjum historii farmacji Nie masz takiej choroby na świecie, która by swego lekarstwa nie miała”
Miejsce: Krasnobród