XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
[XLI Permanent Conference of Polish Museums, Archives and Libraries in the West]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin