2014 - adiunkt, Katedra Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2009 - adiunkt, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim

2008 - adiunkt, kierownik studiów podyplomowych, specjalista ds. projektów europejskich, koordynator projektów, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

2005 - adiunkt, kierownik specjalności Informatyka w zarządzaniu, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

2000 - asystent, specjalista ds. koordynacji i monitoringu toku studiów, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015 11:09