2016

Prace licencjackie
  • Współczesny pieniądz w dobie nowoczesnych technologii informatycznych
  • Marketing mobilny jako narzędzie kontaktowania się z odbiorcami produktów i usług
  • Vanselling w Polsce jako metoda sprzedaży bezpośredniej.
  • Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
  • Uwarunkowania rozwoju reklamy internetowej w portalach społecznościowych na przykładzie Facebook'a
  • Telemarketing w nowoczesnym biznesie
  • Kredytowanie osób fizycznych na przykładzie banku BGŻ
  • Elektroniczna administracja w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
  • Ocena systemu CRM w telefonii komórkowej
  • Klastry jako platformy współpracy biznesowej