2015

Prace licencjackie
 • Danel Kamil, Przemoc kobiet wobec mężczyzn w rodzinie polskiej. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Hołowińska Magdalena, Macierzyństwo i kariera zawodowa w opinii studentek KUL
 • Kuźma Aleksandra, Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej wskutek rozwodu. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Morlewska Klaudia, Przemoc i agresja w szkole w opinii uczniów. Na podstawie badań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie
 • Staszek Piotr, Funkcjonowanie dzieci w rodzinie migracyjnej. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Stempniak Małgorzata, Społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Ścirka Katarzyna, Kohabitacja w opinii studentów administracji II roku studiów magisterskich KUL
 • Tkaczyk Arleta, Macierzyństwo i kariera zawodowa w opinii studentek pedagogiki III roku studiów licencjackich KUL

2014

Prace magisterskie
 • Brudkowska Aldona, Starość i ludzie starsi w opinii studentów pracy socjalnej. Na podstawie badań socjologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Chmielewska Natalia, Kohabitacja w opinii studentów. Na podstawie badań socjologicznych w wybranych lubelskich szkołach wyższych
 • Głowniak Paweł, Postawy uczniów wobec konsumpcji demonstratywnej. Na podstawie badań socjologicznych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Haletska Anna, Wsparcie rodzin wielodzietnych w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Kostyuk Sofiya, Kohabitacja w opinii studentów. Na podstawie badań socjologicznych w wybranych lwowskich szkołach wyższych
 • Kwapniewski Marcin, Przemoc i agresja wśród młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tarnowie
 • Leśko Agata, Rodziny migracyjne w opinii młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie
 • Szczygielski Dominik, Małżeństwo i rodzina w opinii młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych w liceach katolickich archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
 • Szuba Przemysław, Małżeństwo i rodzina w opinii młodzieży licealnej. Na podstawie badań maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

2013

Prace magisterskie
 • Czakon Maria, Rola ojca w rodzinie w opinii młodzieży na podstawie badań w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

2012

Prace magisterskie
 • Budzyńska Magdalena, Społeczno-kulturowe uwarunkowania macierzyństwa w Polsce po 1989 roku
 • Giza Małgorzata, Zjawisko przemocy wśród gimnazjalistów. Na podstawie badań socjologicznych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie