Dawid Soszyński

20192018

 • DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO
  [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
 • Spatial arrangements of tourist villages: Implications for the integration of residents and tourists
  [Układy przestrzenne wiosek turystycznych: implikacje dla integracji mieszkańców i turystów]

  [w:] Tourism Geographies

 • 2017
  2016

 • Ilość czy jakość? Ocena fizjonomii krajobrazu nowopowstałych wiejskich przestrzeni publicznych na Polesiu
  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego
  [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego