20222021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Religion and Religiosity in Contemporary Poland
  [Religia i religijność we współczesnej Polsce]

  [w:] Central European Journal for Contemporary Religion
 • Kultura terapeutyczna i komunikacja medialna
  [w:] Teka of Political Science and International Relations

 • 2019


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
  2018  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2016  Organizacja konferencji krajowej

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany