dr hab. Dariusz Wadowski
adiunkt - Katedra Kultury Medialnej
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.wadowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8936-9557