Dariusz Piasecki

Asystent w Katedrze Filologii Greckiej Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych, koordynator kierunku Filologia Klasyczna. 

 

Naukowy obszar badawczy:

- Grecka literatura wczesnochrześcijańska;

- Ewangeliczne parafrazy spisane językiem Homera - "Centony homeryckie";

- Pasterskie wskazania, homilie Anastazego Synaity;

- Anastazy z Synaju: "Quaestiones et responsiones";

- Ewangeliczne parafrazy Nonnosa z Panopolis;

- Parafraza Ewangelii św. Jana. 

 

Pozycje książkowe:

- „Katechizm” Anastazego Synaity, M. Gilski, D. Piasecki, Scriptum, Kraków 2021 (pozycja w składzie);

- „Centony homeryckie. Przekład i komentarz.” Scriptum, Kraków 2017;

- „Centony homeryckie: spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską.”  Scriptum, Kraków 2014.

 

Konferencje i sympozja:

Wystąpienia na konferencjach krajowych:

  • Modlitwa Chrystusa w "Centonach homeryckich" (sympozjum zorganizowane przez Katedrę Literatury Wczesnochrześcijańskiej KUL i Katedrę Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku KUL, Kielce, 2014);
  • Ewangelia pisana strofami Homera (referat wygłoszony podczas posiedzenia naukowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL), Lublin, 2016);
  • IX Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią. Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej (Warszawa, 2016);
  • Obrazy biblijne w literaturze pogańskiej: kwestia "Centonów homeryckich" (referat wygłoszony podczas konferencji krajowej Katedry Języka Polskiego, KUL, 2016);
  • Pastoralne wskazania Anastazego Synaity (referat wygłoszony podczas posiedzenia naukowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL), Lublin, 2018).

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych:

  • Budujemy centony. Centony jako gatunek literacki. Struktura "Centonów homeryckich" (referat wygłoszony podczas międzynarodowych warsztatów filologów klasycznych, Grecja, Ateny, 2016);
  • Apologetyczna "apteczka" Epifaniusza z Salaminy (referat wygłoszony podczas międzynarodowych warsztatów filologów klasycznych, Grecja, Salamina, 2017);
  • "Sermo in defunctos perutilis" Anastazego Synaity (referat wygłoszony podczas międzynarodowych warsztatów filologów klasycznych, Italia, Neapol, 2018);
  • ”Muzajos orfejskim poetą tragicznym” (referat wygłoszony podczas międzynarodowych warsztatów filologów klasycznych Classic Studies, Grecja, 2021. 

 

Informacje o dorobku organizacyjnym:

- współorganizowanie międzynarodowych warsztatów z języka i kultury greckiej dla studentów KUL, Grecja – Ateny 2016;

- współorganizowanie międzynarodowych warsztatów z języka i kultury greckiej dla studentów KUL i UZ, Grecja – Ateny 2017;

- współorganizowanie międzynarodowych warsztatów z języka i kultury greckiej dla studentów KUL, Włochy - Neapol 2018.

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021 22:49