Dariusz Piasecki
Ks. dr Dariusz Piasecki
Adiunkt - Katedra Filologii Greckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.piasecki_anti_spam@kul.pl