2010

Prace magisterskie
  • Teologiczna reinterpretacja tradycji o Samsonie (Sdz 13-16).
  • Deuteronomistyczna koncepcja reformy króla Jozjasza (2 Krl 22-23).

2009

Prace magisterskie
  • Figura Samuela w okresie rodzącej się monarchii w Izraelu.