Od 1.10.2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  • Od 1.12.2008 adiunkt ze stopniem dr hab. przy Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych. Kierownik tejże Katedry w okresie od 1.10.2012 do 9.06.2014 i następnie od 15.02.2015.
  • Od 1.10.2018 profesor nadzwyczajny KUL.
  • Obszar zainteresowań: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne Starego Testamentu.
  • ID ORCID międzynarodowy identyfikator naukowca:https://orcid.org/0000-0002-5191-0560
  • Publikacje autorstwa Ks. Dariusza Dziadosza w pełnej formie tekstowej są dostępne na stronie: https://kul.academia.edu/DariuszDziadosz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018 19:10