2020

Prace magisterskie
 • Treści mariologiczne wybranych formularzy ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”. Studium teologiczno-liturgiczne.
 • Liturgia wypełnianiem kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa według ks. Adama Ludwika Szafrańskiego
 • Przestrzeń liturgiczna w założeniach i praktyce reformy Soboru Watykańskiego II
 • Teologia liturgii w Pismach Janowych. Zagadnienia wybrane

2019

Rozprawy doktorskie
 • Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim
Prace magisterskie
 • Liturgia w życiu i działalności ks. Dominika Maja

2018

Prace magisterskie
 • Ars celebrandi Eucharystii w posoborowym nauczaniu Kościoła
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie przykładem posoborowej architektury sakralnej
 • Teologia liturgiczna sakramentu małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II
 • Kult maryjny po Soborze Watykańskim II na przykładzie sanktuarium w Krasnobrodzie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Misterium Najświętszego Serca Pana Jezusa w ujęciu teologii liturgicznej
Prace magisterskie
 • Rola słowa Bożego w celebracjach liturgicznych "Obrzędów Pokuty" z 1996 r.
 • Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ujęciu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
 • Sakrament małżeństwa w obrządku greckokatolickim i rzymskokatolickim
 • Liturgia niedzielnych Mszy świętych w okresie Adwentu jako przygotowanie na przyjście Chrystusa
 • Obraz Najświętszej Maryi Panny w prefacjach w "Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie"

2016

Prace magisterskie
 • Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia Eucharystii
 • Wielki Post w liturgicznej tradycji Bizantyjskiej
 • Teologia i liturgia Triduum Paschalnego w polskojęzycznych podręcznikach do liturgiki po II Soborze Watykańskim
 • Obrzędy wstępne Mszy Świętej. Studium liturgiczno-porównawcze.