(…) pożałowania godny byłby taki stan, kiedy istniałby prawdziwy i mocny argument, taki, który da się uchwycić myślą, ale z powodu, że ktoś zetknął się z argumentami, które raz wydają się prawdziwe, a innym razem nie, ów ktoś nie ganiłby ani siebie samego, ani swojego braku znawstwa, ale w końcu, by ulżyć cierpieniu, zrzuciłby chętnie własną winę na argumenty w ogóle i już odtąd przez resztę życia nienawidził ich i lżył je, pozbawiając się prawdy i wiedzy o istotnościach.

Fedon

 

Zainteresowania badawcze

Interesuję się przede wszystkim współczesną (analityczną) filozofią religii (poprawność i konkluzywność argumentów teistycznych oraz natura Boga), metafilozofią (możliwość sformułowania rozstrzygających argumentów filozoficznych) i epistemologią (wiedza a priori). 


Edukacja

Matura w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. A. i J. Vetterów w Lublinie: 2007.

Studia licencjackie na WF KUL: 2007-2010.

Studia magisterskie na WF KUL: 2010-2012.

Studia doktoranckie na WF KUL: 2012-2019.

 

Prace dyplomowe

Licencjat: Davida Hume'a krytyka argumentów teistycznych (2010). Promotor: dr hab. Marek Piwowarczyk. Recenzent: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak.

Magisterium: Alvina C. Plantingi ujęcie argumentu ontologicznego (2012). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzent: dr hab. Marek Piwowarczyk.

Doktorat: Natura argumentów teistycznych. Analiza metodologiczna w kontekście współczesnej anglosaskiej filozofii religii (2019). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz.

 

Wystąpienia

A. Zagraniczne

On Conceptual Polytheism – 22nd European Conference on Philosophy of Religion, Prague 2018.

On Minimal Theodicy – 21st European Conference on Philosophy of Religion, Uppsala 2016.

Philosophy as "anything goes…". An Critical Analysis of the Problem – Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinki 2015.

Gentlemen’s Disagreement. Do We Really Have a Problem? – Young Philosophy. The Character of the Current Philosophy and its Methods, Bratislava 2014.

B. Krajowe

Teizm bytu doskonałego w ujęciu Jeffa Speaksa i Yujina Nagasawy, XI Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

Czy argument musi przekonywać? – LXI Tydzień Filozoficzny, Lublin 2019.

Ograniczenia teologii naturalnej – Historyczne i współczesne koncepcje Boga i religii, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016.

Czy tomista powinien odrzucić argument ontologiczny? – XII Zlot Filozoficzny, Białystok 2016.

Jak istnieją argumenty? – Filozofia 2.0., Kazimierz Dolny nad Wisłą 2015.

Argument ontologiczny à la Toulmin – X Zjazd Filozoficzny, Poznań 2015.

Monoteizm i problem zła. O teodycei minimalnej – XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2015.

Kłopotliwa omni-własność. Piękno jako atrybut Boga w klasycznym teizmie – Enigma Piękna, Lublin 2015.

O dowodach w filozofii. Tarski i Ryle – Filozoficzne Konfrontacje, Lublin 2015.

Czym są ograniczenia argumentów? – X Zlot Filozoficzny, Warszawa 2014.

Antropomorfizm. Argument-wytrych przeciwko teologii naturalnej – IX Zlot Filozoficzny, Poznań 2013.

Agnostycyzm/Teizm/Ateizm – (Nie)konkluzywność dowodów na rzez istnienia Boga?, Kraków 2013.

Dwie krytyki teologii naturalnej – IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 2012.

Grahama Oppy’ego krytyka argumentów ontologicznych – VIII Zlot Filozoficzny, Gdańsk 2012.

Koncepcja piękna a warunki poprawności sądów estetycznych. Stanowisko Hume'a – VII Zlot Filozoficzny, Toruń 2011.

 

Wyjazdy badawcze

Dwutygodniowa kwerenda biblioteczna w Heythrop College (University of London): 2013.

 

Udział w grantach

„Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Kierownik grantu: prof dr hab. Piotr Gutowski.

 

Prace organizacyjne

XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2015.

 

Teksty popularyzatorskie

Unum argumentum, Filozofuj! 2/2019, 26-27.

 

Debaty i panele dyskusjne

Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi, XI Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys, debata z udziałem prof. Ireneusza Ziemińskiego. 

 

Wywiady

Lubelska Szkoła Filozoficzna wywiad z prof. Antonim B. Stępniem.

 

Hobby

Pisanie, kolekcjonowanie płyt jazzowych, współczesna literatura brytyjska (Graham Greene, John le Carré, Len Deighton).

 

Felietony (cykl Niepotrzebne skreślić)

Napisy końcowe

Nazywanie zwierząt

As w rękawie

Tyrania notatników

Krytyka nikomachejska

Duch schodów

Pozór chmur

Kosmos

"Działamy w ukryciu"

Biuro podróży "Kant"


Inne teksty
Jak apostołowie zdradzili królową, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.09.2019.

Tekst przybliża historię, funkcjonowanie i koniec siatki szpiegowskiej z Cambridge, w której skład wchodzili: Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt i John Cairncross.

Szpiedzy nigdy nie śpią, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.10.2017.

Recenzja powieści A Legacy of Spies, której autorem jest John le Carré.

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 02:21