(…) pożałowania godny byłby taki stan, kiedy istniałby prawdziwy i mocny argument, taki, który da się uchwycić myślą, ale z powodu, że ktoś zetknął się z argumentami, które raz wydają się prawdziwe, a innym razem nie, ów ktoś nie ganiłby ani siebie samego, ani swojego braku znawstwa, ale w końcu, by ulżyć cierpieniu, zrzuciłby chętnie własną winę na argumenty w ogóle i już odtąd przez resztę życia nienawidził ich i lżył je, pozbawiając się prawdy i wiedzy o istotnościach.

 

Fedon

 

 

Zainteresowania badawcze

Interesuję się przede wszystkim współczesną (analityczną) filozofią religii, metafilozofią i epistemologią. 


Edukacja

Matura w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. A. i J. Vetterów w Lublinie: 2007.

Studia licencjackie na WF KUL: 2007-2010.

Studia magisterskie na WF KUL: 2010-2012.

Studia doktoranckie na WF KUL: 2012-2019.

 

Prace dyplomowe

Licencjat: Davida Hume'a krytyka argumentów teistycznych (2010). Promotor: dr hab, Marek Piwowarczyk. Recenzent: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak.

Magisterium: Alvina C. Plantingi ujęcie argumentu ontologicznego (2012). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzent: dr hab. Marek Piwowarczyk.

Doktorat: Natura argumentów teistycznych. Analiza metodologiczna w kontekście współczesnej anglosaskiej filozofii religii (2019). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz.

 

Wyjazdy badawcze

Dwutygodniowa kwerenda biblioteczna w Heythrop College (University of London): 2013.

 

Udział w grantach

„Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Kierownik grantu: prof dr hab. Piotr Gutowski.

 

 

Prace organizacyjne

XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2015.

 

Teksty popularyzatorskie

Unum argumentum, Filozofuj! 2/2019, 26-27.

 

Debaty

Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys, debata z udziałem prof. Ireneusza Ziemińskiego. 

 

Wywiady

Lubelska Szkoła Filozoficzna wywiad z prof. Antonim B. Stępniem.

 

Hobby

Pisanie, kolekcjonowanie płyt jazzowych, współczesna literatura brytyjska (Graham Greene, John le Carre, Len Deighton).


Inne teksty
Jak apostołowie zdradzili królową, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.09.2019.

Szpiedzy nigdy nie śpią, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.10.2017.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019 04:21