dr Błażej Gębura
Asystent - Katedra Teorii Poznania
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: blazej.gebura_anti_spam@kul.pl