Zainteresowania badawcze

Interesuję się przede wszystkim współczesną (analityczną) filozofią religii (poprawność i konkluzywność argumentów teistycznych, natura Boga), metafilozofią (możliwość sformułowania rozstrzygających argumentów filozoficznych, zagadnienie postępu w filozofii) i epistemologią (wiedza a priori).

Zatrudnienie

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (nauczyciel: filozofia i etyka) - 2018/2019.

Katedra Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL (asystent) - Od 1.10.2019.

Edukacja

Matura w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. A. i J. Vetterów w Lublinie: 2007.

Studia licencjackie na WF KUL: 2007-2010.

Studia magisterskie na WF KUL: 2010-2012.

Studia doktoranckie na WF KUL: 2012-2019.

Prace dyplomowe

Licencjat: Davida Hume'a krytyka argumentów teistycznych (2010). Promotor: dr hab. Marek Piwowarczyk. Recenzent: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak.

Magisterium: Alvina C. Plantingi ujęcie argumentu ontologicznego (2012). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzent: dr hab. Marek Piwowarczyk.

Doktorat: Natura argumentów teistycznych. Analiza metodologiczna w kontekście współczesnej anglosaskiej filozofii religii (2019). Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz.

Wystąpienia

A. Zagraniczne

On Conceptual Polytheism – 22nd European Conference on Philosophy of Religion, Prague 2018.

On Minimal Theodicy – 21st European Conference on Philosophy of Religion, Uppsala 2016.

Philosophy as "anything goes…". An Critical Analysis of the Problem – Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinki 2015.

Gentlemen’s Disagreement. Do We Really Have a Problem? – Young Philosophy. The Character of the Current Philosophy and its Methods, Bratislava 2014.

B. Krajowe

Teizm bytu doskonałego w ujęciu Jeffa Speaksa i Yujina Nagasawy – XI Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

Czy  r e a l i a  istnieją? – III Majówka Filozoficzna UG: Pragmatyzm, Łączyno 2019.

Czy argument musi przekonywać? – LXI Tydzień Filozoficzny, Lublin 2019.

Ograniczenia teologii naturalnej – Historyczne i współczesne koncepcje Boga i religii, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016.

Czy tomista powinien odrzucić argument ontologiczny? – XII Zlot Filozoficzny, Białystok 2016.

Jak istnieją argumenty? – Filozofia 2.0., Kazimierz Dolny nad Wisłą 2015.

Argument ontologiczny à la Toulmin – X Zjazd Filozoficzny, Poznań 2015.

Monoteizm i problem zła. O teodycei minimalnej – XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2015.

Kłopotliwa omni-własność. Piękno jako atrybut Boga w klasycznym teizmie – Enigma Piękna, Lublin 2015.

O dowodach w filozofii. Tarski i Ryle – Filozoficzne Konfrontacje, Lublin 2015.

Czym są ograniczenia argumentów? – X Zlot Filozoficzny, Warszawa 2014.

Antropomorfizm. Argument-wytrych przeciwko teologii naturalnej – IX Zlot Filozoficzny, Poznań 2013.

Agnostycyzm/Teizm/Ateizm – (Nie)konkluzywność dowodów na rzez istnienia Boga?, Kraków 2013.

Dwie krytyki teologii naturalnej – IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 2012.

Grahama Oppy’ego krytyka argumentów ontologicznych – VIII Zlot Filozoficzny, Gdańsk 2012.

Koncepcja piękna a warunki poprawności sądów estetycznych. Stanowisko Hume'a – VII Zlot Filozoficzny, Toruń 2011.

Tłumaczenia

Hilary Putnam, O "Filozofii jako dyscyplinie humanistycznej" Bernarda Williamsa (w toku).

Rob Luzecky, Ingarden i krytyka Husserla z punktu widzenia realizmu (w toku)

Peter Simons, Ingarden o ontologii egzystencjalnej (w toku)

Peter Simons, O konieczności pochodzenia, Filozofuj 1(31)/2020.

David S. Oderberg, Prawdziwy esencjalizm?, Filozofuj 1(31)/2020.

Steven Luper, Śmierć - i co dalej?, Filozofuj 6(30)/2019.

Zalan Gyenis, Czy piraci powodują globalne ocieplenie?, Filozofuj 3(27)/2019.

Richard Kraut, Istnieje wiedza a priori, Filozofuj 2(26)/2019.

Nick Bostrom, Czy żyjemy w symulacji komputerowej?, Filozofuj 4/2015.

Wyjazdy badawcze

Tygodniowa kwerenda biblioteczna w Senate House Library (University of London): 2019.

Dwutygodniowa kwerenda biblioteczna w Heythrop College (University of London): 2013.

Udział w grantach

„Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Kierownik grantu: prof dr hab. Piotr Gutowski.

Prace organizacyjne

XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2015.

Prace redakcyjne

Opracowanie indeksu osobowego w książce Lubelska Szkoła Filozoficzna w porównaniach, red. J. Wojtysiak, Z. Wróblewski, A. Gut, Lublin 2019.

Redakcja merytoryczna numeru Filozofuj! o wiedzy pozazmysłowej (2/2019).

Teksty popularyzatorskie

Unum argumentum, Filozofuj! 2/2019, 26-27.

Debaty i panele dyskusjne

Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi, XI Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019.

Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys, debata z udziałem prof. Ireneusza Ziemińskiego. 

Wywiady

Lubelska Szkoła Filozoficzna wywiad z prof. Antonim B. Stępniem.

Hobby

Pisanie, kolekcjonowanie płyt jazzowych, współczesna literatura brytyjska (Graham Greene, John le Carré, Len Deighton, Eric Ambler).

Felietony (cykl Niepotrzebne skreślić)

(Orwellowski) zawrót głowy

Wyjście awaryjne

Doppelgänger

Mniejszy błękit

Potrójny nokturn

Komisja Kontroli Gier i Zakładów

Napisy końcowe

Nazywanie zwierząt

As w rękawie

Tyrania notatników

Krytyka nikomachejska

Duch schodów

Pozór chmur

Kosmos

"Działamy w ukryciu"

Biuro podróży "Kant"

Inne teksty

Pozbawiony tytułu tekst o siatce szpiegowskiej Portland (w toku)

Greene na niebiesko (w toku)

Greene na czerwono (w toku)

Wielki szlem Lena Deightona (w toku)

Samuraj Stalina (w toku)

Recenzja książki Owena Matthewsa An Impeccable Spy. Richard Sorge, Stalin's Master Agent.

Mojry brexitu, 16.01.2020.

Recenzja powieści Agent Running in the Field, której autorem jest John le Carré.

Jak apostołowie zdradzili królową, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.09.2019.

Tekst przybliża genezę, funkcjonowanie i rozpad siatki szpiegowskiej z Cambridge, w której skład wchodzili: Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt i John Cairncross.

Nieobecny, 23.04.2019.

Tekst stanowi zwięzłe podsumowanie niektórych wątków twórczości Krzysztofa Komedy w 50. rocznicę śmierci kompozytora, pianisty jazzowego i aranżera.

Piąty z Cambridge, 16.04.2019.

Recenzja książki A Spy Named Orphan. The Enigma of Donald Maclean Rolanda Philippsa.

Samotność szpiega, 6.02.2019.

Recenzja książki Bena Macintyre'a The Spy and the Traitor. The Greatest Espionage Story of The Cold War.

Stworzyła ją Anglia, 18.06.2019.

Recenzja zbioru esejów Feel Free autorstwa Zadie Smith.

Szpiedzy nigdy nie śpią, Plus Minus (Rzeczpospolita), 21-22.10.2017.

Recenzja powieści A Legacy of Spies, której autorem jest John le Carré.

Tunnel le Carré, 22.07.2017.

Recenzja książki The Pigeon Tunnel: Stories From My Life, której autorem jest John le Carré.

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020 01:17