2021

Prace licencjackie
 • Rozwój gospodarczy Polski, Niemiec i Ukrainy po rozpadzie ZSRR
 • Konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego po wejściu do Unii Europejskiej
 • Wpływ migracji na rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Rozwój handlu elektronicznego w Polsce w latach 2014-2021
 • Mechanizmy i uwarunkowania zagranicznych emigracji zarobkowych Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Konsekwencje stosowania sankcji gospodarczych a handel międzynarodowy
 • Zjawisko bezrobocia jako problem społeczny w Polsce
 • Różnice w rozwoju gospodarczym pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej
 • Bezrobocie w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej
 • Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Wspólną Politykę Handlową Unii Europejskiej
Prace magisterskie
 • Konkurencyjność handlu zagranicznego Ukrainy w Unii Europejskiej
 • Zmiana struktury geograficznej handlu międzynarodowego w okresie globalizacji
 • Zastosowanie teorii gier w zarządzaniu ryzykiem na rynku forex
 • Przyczyny i skutki migracji zarobkowej Ukraińców do państw Unii Europejskiej
 • Koordynacja polityki makroekonomicznej w strefie euro

2020

Prace licencjackie
 • Ryzyko kursu walutowego w obrocie międzynarodowym
 • Kryptowaluta bitcoin jako waluta rezerwowa
 • Wpływ zmian klimatycznych na migracje w ujęciu globalnym
 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw ASEAN
 • Sytuacja ekonomiczna kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej