Eliminacje ogólnopolskie Konkursu Sienkiewiczowskiego

Organizacja konkursów i olimpiad

MiejsceMSC: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN