Wstęp do "Pism Wszystkich"
[The Introduction to “Pisma Wszystkie”]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa - Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania. Tom 1: 1864-1874 / Bolesław Prus
Redaktorzy: Tadeusz Żabski
Strony od-do: 5-8