Utopia ideału. Filologia, typografia, nowe media, red. J. Staroń, Lublin 2014.
[****]

Recenzja książki naukowej