Z „Przędz” Orzeszkowej – o „Cieniu”
[****]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pamięć kultury: żywe słowo Orzeszkowej
Miejsce: Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie