Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug) : od rytuału do sensacji; Białystok 2015.
[****]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Kochanowski Marek