Motyw Judasza w twórczości Stefana Żeromskiego (na tle epoki)
[***]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Katarzyna Sztok
Tytuł publikacji: Motyw Judasza w twórczości Stefana Żeromskiego (na tle epoki)