Znak krzyża. Motywy pasyjne w pisamch ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852). Lublin 2015
[***]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): S. Bożena Leszczyńska OCV
Tytuł publikacji: Znak krzyża. Motywy pasyjne w pisamch ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852)