praca naukowa oraz książka Sztuka w Pismach Stefana Żeromskiego. Recepcja i oddziaływanie, Kiielce 2015
[***]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Piotr Rosiński