Wyjazdy ,,za sztuką”. Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku, red. Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek, Lublin 2015
[***]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): praca zbiorowa