Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym