Krótkie rozprawy o modernizmie
[The Short Dissertations on Modernism]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Piotr Bordzoł