O „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego
[On “Trzy szkice powieściowe z 1863 roku” (“Three novel drafts from 1863”) by Michał Bałucki]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Niepodległość i Pamięć (ISSN: 1427-1443)
Rok wydania: 2014
Tom: 21
Numer czasopisma: 1-2 (45-46)
Strony od-do: 159-176
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest dziełu Michała Bałuckiego "Trzy szkice powieściowe z roku 1863". Badacze twórczości Bałuckiego nie poświęcili mu do tej pory osobnego studium. Dzieło ma formę tryptyku składającego się z osobnych opowiadań opatrzonych jednym wspólnym tytułem. Wydaje się ono ważne nie tylko wśród pism pisarza, który będąc uczestnikiem i świadkiem przygotowań do zrywu zbrojnego, do wydarzeń 1863 roku, w pierwszej fazie swej twórczości często powracał. Ukazuje różne warianty narracji o Powstaniu, coraz wyraźniej fabularnie nawiązujące do powieści popularnej, zwłaszcza powieści tajemnic wzbogaconej o elementy groteski. Głos Bałuckiego jest też istotny w rekonstrukcji tematu roli kobiety w Powstaniu, gdyż − widząc rok 1863 jako wydarzenie istotne dla XIX wieku − pisarz odniósł się w jego prezentacji do charakterystycznych modeli ról kobiecych preferowanych w romantyzmie, pozytywizmie i Młodej Polsce.
Słowa kluczowe: Bałucki Michał, Powstanie Styczniowe, kobieta w Powstaniu Styczniowym, rok 1863 w literaturze polskiej
Dostęp WWW: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2014-t21-n1_2_(45_46)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2014-t21-n1_2_(45_46)-s159-176/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2014-t21-n1_2_(45_46)-s159-176.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Obsulewicz-Niewińska",
title = "O „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego",
journal = "Niepodległość i Pamięć",
year = "2014",
number = "1-2 (45-46)",
pages = "159-176"
}

Cytowanie w formacie APA:
Obsulewicz-Niewińska, B. (2014). O „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego. Niepodległość i Pamięć, 1-2 (45-46), 159-176.